Center for Kliniske Retningslinjer

Etablering af partnerskab med forældre til børn med behov for intensiv neonatal eller pædiatrisk sygepleje ud fra principper for familiecentreret omsorg.

Beskrivelse