Center for Kliniske Retningslinjer

Forebyggelse af hypotermi hos børn (+2år) indlagt på neonatalafdelinger og pædiatriske intensiv afdelinger

Beskrivelse