Center for Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje omhandlende respiratoraftrapningsprocedurer og tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt på intensiv afdeling med midlertidig trakeostomi.

Beskrivelse