Center for Kliniske Retningslinjer

Forebyggelse af postoperation urinretention hos voksne (+19) elektive operationspatienter

Beskrivelse