Template

Kliniske retningslinjer udarbejdes på baggrund af fokuserede spørgsmål, som afspejler kliniske problemstillinger, hvor der savnes retningslinjer.

Alle kliniske retningslinjer, der indsendes til Center for Kliniske retningslinjer (CFKR), skal udformes med afsæt i en Template som centret har udarbejdet til formålet. Templaten kan downloades nedenfor:

Ved påbegyndelse af udarbejdelse af en klinisk retningslinje anbefaler vi, at Center for Kliniske retningslinjer tidligt i forløbet informeres om emnet, de fokuserede spørgsmål samt arbejdsgruppens sammensætning. Hermed kan vi give vejledning i udarbejdelse af den kliniske retningslinje fra start.

Hent template til klinisk retningslinje