Skabeloner

Alle kliniske retningslinjer, der indsendes til centeret, skal udformes med afsæt i de skabeloner, som centret har udarbejdet til formålet. De enkelte skabeloner kan downloades nedenfor.

Skabelon for klinisk retningslinje under udarbejdelse
Ved påbegyndelse af udarbejdelse af en klinisk retningslinje anbefaler vi, at nedenstående skabelon udfyldes og indsendes til pup@cfkr.info. Herved kan andre arbejdsgrupper i Danmark se, at retningslinjen er undervejs, så de ikke påbegynder det samme arbejde.

Det er endvidere en fordel, at vi i centret allerede tidligt i forløbet informeres om emnet samt de fokuserede spørgsmål. Hermed kan vi give vejledning i udarbejdelse af den kliniske retningslinje fra start.

Det er desuden vigtigt, at arbejdsgruppen løbende sender rettelser ind til centeret ved etablering af nye arbejdsgrupper, nye medlemmer, frafald, fokuserede spørgsmål og. lign., så skabelonerne ajourføres, og praksis kan se, hvem der er med i hvilke arbejdsgrupper, og hvad deres nøjagtige fokusområder er.

Hent skabelon for kliniske retningslinjer under udarbejdelse

Skabelon for litteraturafsøgte områder
Resultatet af en systematisk litteratursøgning kan være, at der ikke er udført tilstrækkelig forskning på området til at danne grundlag for en klinisk retningslinje.

Det betyder ikke, at arbejdet er spildt. Det er vigtigt at få identificeret områder med behov for yderligere forskning, og det er væsentligt at få afdækket, hvad der foreligger af viden inden for et område.

Hvis I har foretaget en litteratursøgning, som ikke har kunnet danne grundlag for en klinisk retningslinje, opfordrer vi til, at I udfylder skabelonen nedenfor og sender den til pup@cfkr.info. Så offentliggør vi jeres beskrivelse på hjemmesiden, så andre kan få glæde af jeres arbejde og ikke forsøger at lave samme litteratursøgning.

Hent skabelon for litteraturafsøgte områder

Rapportskabelon til de kliniske retningslinjer
Rapporten om kliniske retningslinjer skal udarbejdes med afsæt i centrets rapportskabelon.

Hent rapportskabelon til de kliniske retningslinjer

Skabelon til flowchart
Centret har udarbejdet en skabelon for et flowchart, der kan illustrere den primære søgning i forbindelse med arbejdet med den kliniske retningslinjer.

Hent skabelon til flowchart

Skabelon for lokal instruks
En lokal instruks beskriver blandt andet formål, patientgruppe og de borgere eller den kliniske situation, den kliniske retningslinje er rettet mod

Hent generisk instruksskabelon