HØRING – National Klinisk Retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne og unge over 18 år

National Klinisk Retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne og unge over 18 år I OFFENTLIG HØRING.

Retningslinjen er skrevet i MagicApp. I vedhæftede PDF fil ses bilag, som ikke er tilgængelige i forbindelse med høringen, men disse vil dog være synlige i den endelige publicering af retningslinjen. Peer Reviewer og Sundhedsstyrelsen gennemgår disse bilag. Ønskes alligevel indsigt (Flowcharts for litteratursøgningen, data ekstraktioner og risk of bias) kan dette ske ved henvendelse til Birgitte Skovgaard på bibras@rm.dk

Vedhæftet er medforfatterlisten, da denne er et bilag, som først kan tilgås, når retningslinjen er publiceret.

Vedhæftet er ligeledes høringsskabelon i word, således der kan skrives direkte ind i denne.

høringsperiode er: Mandag den 24. februar – 16. marts 2020.

På vegne af arbejdsgruppen de bedste hilsener fra Birgitte Skovgaard, projektleder og fagkonsulent.