I høring: Klinisk retningslinje for behandling af urinretention hos voksne kirurgiske patienter i det postoperative forløb

Retningslinjen er i høring til 18/6-2020.

Se retningslinjen her.