To nye ansigter i Center for Kliniske Retningslinjer

Som beskrevet i CFKRs strategi frem til 2024, er det målet at tilknytte en række kompetente personer til centret, ved deltids eller ad hoc ansættelser. Denne form for tilknytning til CFKR sikre at centret har mulighed for hurtigt og tidsbegrænset at få tilknyttet specifikke kompetencer. Det er derfor en stor glæde i dette nyhedsbrev at kunne byde velkommen til Marianne Wettendorffs Nørgaard og Mette Trads.

Marianne Wettendorff Nørgaard
Marianne fik tildelt sin phd-grad i april 2017 efter forsvar af afhandlingen med titlen: Visualization, a strategy for patients to manage pain.

I sine studier tester Marianne, om visualisering under invasive procedurer kan reducere patienternes behov for analgetica under indgrebet. Marianne undersøgte også patienternes syns på visualisering som intervention, og har netop fået publiceret et systematisk review med titlen: The effectiveness of hypnotic analgesia in the management of procedural pain in minimally invasive procedures: A systematic review and meta‐analysis.

I dette systematiske review har Marianne samlet den viden, der foreligger fra andre studier om visualisering og smerte reduktion ved invasive indgreb. Det systematiske review tilvejebringer således det materiale, der direkte kan omsætte til en klinisk retningslinje, hvilket er det næste Marianne vil kaste sig over.

Marianne er tilknyttet CFKR som adjunkt, derudover er Marianne certificeret af Joanna Briggs Institut, University of Adelaide, til at undervise i udarbejdelse af systematiske reviews. Man vil møde Marianne som underviser og vejleder på centret kurser i systematisk review og som vejleder ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Til dagligt er Marianne klinisk specialist i Hjertecentret på Rigshospitalet.

Mette Trads
Mette fik tildelt sin phd-grad i april 2016 efter forsvar af handling med titlen: Preventing post-operative constipation in elderly orthopedic patients – a challenge in fundamental nursing care

I sine studier undersøgte Mette om postoperativ obstipation kunne forebygges, gennem systematiske vejledning og dialog med patienter indlagt til akut eller elektiv operation. Desuden undersøgte Mette validiteten af CRAS til identifikation af patienternes risiko for udvikling af obstipation, og om der er en sammenhæng mellem livskvalitet, helbredsstatus og udvikling af obstipation. Mette er for tiden ved at lægge sidste hånd på opdatering af den kliniske retningslinje om stimulation af akupunktur P6 og reduktion af postoperativ kvalme og opkastning.

Mette er tilknyttet CFKR som ad hoc medarbejder, det vil sige, at man kan møde Mette som vejleder ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer, som bedømmer af kliniske retningslinjer, ligesom Mette vil forestå opdatering af en eksisterende klinisk retningslinje om: ”Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter”. Til dagligt er Mette ansat på: Forberedelse og Opvågning Nord, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Både Marianne og Mette har været tilknyttet CFKR under deres phd-forløb og resultaterne fra deres forskning bliver nu anvendt i kliniske retningslinjer. På denne måde bliver resultaterne fra forskningen omsat til anvendelse i en klinisk hverdag til gavn for patienterne.