I høring

Klinisk retningslinje for kateterisation ved urinretention i det postoperative indlæggelsesforløb hos voksne kirurgiske patienter med intakt nervemæssig forbindelse til urinblæren, uden symptomer på urinretention og med manglende evne til spontan vandladning

Retningslinjen er i høring frem til den 12. november 2021.

Klik her for at komme til retningslinjen.