Priser

Priser for undervisning og vejledning fra Center for Kliniske Retningslinjer.

 

For organisationer, der er medlem af Center for Kliniske Retningslinjer.

Indlæg/undervisning (for det samlede personale) af op til

3 timers varighed                                                               Gratis

Centrets udgifter efter regning eller kørsel i egen bil med højeste takts fra Moderniseringsstyrelsen.

Vejledning i forbindelse med udarbejdelse af

kliniske retningslinjer                                                          Gratis

Bedømmelse af klinisk retningslinje                                      Gratis

 

Anden undervisning/undervisningsforløb                  Pris efter aftale

Kursus – temadage til annonceret pris

 

For organisationer der ikke er medlem af Center for Kliniske Retningslinjer

 

Undervisningsdag af op til 6 timers varighed:                          18.000,- kr.

(Center for Kliniske Retningslinjer afholder udgifter til underviser/undervisere, deres transportudgifter og betaler afgift til Tekst og Noder for materiale der udleveres. Arrangøren sørger for lokaler, eventuel forplejning mm. Dette aftales på forhånd)

Vejledning per time                                                               1.500,- kr.

Godkendelse af en klinisk retningslinje                                   25.000- kr.

Beløbet dækker: Sekretariatets gennemlæsning af den kliniske retningslinje (2 personer), vejledning om rettelser, eksterne bedømmelse af to personer CFKR betaler deres honorar, vejledning om evt. ændringer. Udsendelse til offentlig høring, sammenskrivning af høringssvar og vejledning i ændringer.

Kursus – temadage til annonceret pris + 100%

Til disse beløb tillægges 25% moms

Priserne er fastsat af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer.