Nyhedsmails

 

 

NYHEDSMAIL MAJ 2020

Integrering af kvalitative studier i kliniske retningslinjer
– en update på den igangværende proces
Strategien for CKFR 2019-2024 omfatter bl.a. udarbejdelse og beskrivelse af metoder til, hvordan flere typer af evidens kan integreres i anbefalingerne i kliniske retningslinjer. Læs mere om den igangværende proces her.
Kliniske retningslinjer i offentlig høring

“Klinisk retningslinje for behandling af urinretention hos voksne kirurgiske patienter i det postoperative forløb” er i offentlig høring frem til den 18. juni 2020. Alle høringskommentarer bedes udfyldes i høringsformularen og indsendes til sjh@cfkr.info

Kliniske retningslinje for “Vurdering af pædiatrisk delirium hos kritisk syge hospitalsindlagte børn i alderen 0-18 år” blev publiceret i april 2018. Arbejdsgruppen har opdateret retningslinjen grundet nytilkommet evidens på området. Det er derfor markeret med rødt inde i retningslinjen hvor ændringerne er foretaget. Ved høringskommentarer bedes man primært forholde sig til den nye evidens og anbefalinger og udfylde høringsformularen. Den kliniske retningslinje er i høring frem til 18. juni 2020 og kommentarer bedes sendes til sjh@cfkr.info

Opdatering af kliniske retningslinjer
De kliniske retningslinjer kan opdateres både helt eller delvise  – alt efter hvor lang tid der er gået siden opdatering, om der er kommet ny evidens indenfor et enkelt PICO eller alle PICOs osv.
Vurdering af behov for revidering bør senest ske 5 år efter publicering, og gerne før mhb på planlægning og koordering af opdateringsprocessen.
I udgangspunktet er det den arbejdsgruppe som har udarbejdet den kliniske retningslinje, som skal forestå opdateringen af den.
Dog kan der være mange årsager til at en arbejdsgruppe ikke kan påtage sig revideringsarbejdet, hvorfor den kliniske retningslinje så at sige er “åben for opdatering af andre interesserede”.
CFKR tilskynder derfor at praksis gennemgår de godkendte kliniske retningslinjer på www.cfkr.dk og indsender en anmodning om at deltage i en arbejdsgruppe som skal forestå opdateringen af en specifik retningslinje til sjh@cfkr.info.
Herefter vil CFKR samle og koordinere arbejdsgrupper indenfor de enkelte kliniske retningslinjer, således at opdatering kan påbegyndes.
Opdateringen er allerede opstartet indenfor en række af de kliniske retningslinjer, herunder blandt andre “klinisk retningslinje om forudsigelse om aggression og vold, indenfor kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus” samt “klinisk retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient”. hvorfor der løbende er indsamlet erfaringer med denne proces.
For yderligere informationer kontakt venligst videnskabelig medarbejder Sasja Jul Håkonsen på sjh@cfkr.info
Status på kursusaktiviteter og vejledning

Som følge af COVID-19 situationen er der enkelte kurser i regi af CFKR som er blevet aflyst og udsat for nuværende, men andre kurser er omlagt til online fjernundervisning. Scoping review kurset afvikles blandt andet for første gang delvist som fjernundervisning. Dele af de speakede slides vil være tilgængelige på www.cfkr.dk på et senere tidspunkt.

HUSK; Det er altid muligt at booke tid til vejledning både online eller face to face.