Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2021