NKR: Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet