Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen har 6. juli 2020 udsendt en retningslinje vedr. COVID-19

Retningslinjerne er baseret på tilgængelig information pr. 9. juni og vil blive opdateret ved behov.