Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen har 25. marts 2020 udsendt en retningslinje vedr. COVID-19