Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af neonatal hypoglycæmi og energitab hos nyfødte af mødre med diætbehandlet gestationel diabetes.

 

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i juni 2016. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)