Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af neonatal hypoglycæmi og energitab hos nyfødte af mødre med diætbehandlet gestationel diabetes.

Opdateret i anden klinisk retningslinje fra Dansk pædiatrisk selskab.