Forebyggelse og behandling af akutte hudreaktioner hos kræftpatienter, der modtager ekstern strålebehandling for deres kræftsygdom.

Er ikke under opdatering – der må foretages ny litteratursøgning, hvis man formoder, der er kommet ny viden på området, der vil ændre anbefalingerne.