Forebyggelse og behandling af akutte hudreaktioner hos kræftpatienter, der modtager ekstern strålebehandling for deres kræftsygdom.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i juli 2016. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)