Klinisk retningslinje for håndhygiejne

Denne kliniske retningslinje revideres og godkendes ikke påny i regi af Center for Kliniske Retningslinjer, da StatensSerum Institut publicerer et revideret dokument herom.

Statens Serum Institut har publiceret en NationalInfektionhygiejnisk Retningslinje 31.07.2018.

Eksempler på lokaleinstrukser: Hillerød Kommune, Håndhygiejne