Kanyleringsteknik hos patienter med arteriovenøs fistel i hæmodialyse

Er under opdatering. Henvendelse bedes rettet til forfatterne.