Kanyleringsteknik hos patienter med arteriovenøs fistel i hæmodialyse

355817355835