Klinisk Retningslinje for endotracheal sugning af intuberede neonatale børn.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES MEDIO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i december 2017. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)