Klinisk Retningslinje for endotracheal sugning af intuberede neonatale børn.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES MEDIO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i december 2017. Denne er ikke gældende daalle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)