Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år

Beskrivelse

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i august 2016. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)