Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter.

344542344542344557

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2017 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i august 2015. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)