Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2017 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i juni 2015. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)