Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje.

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES ULTIMO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i januar 2017. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)