Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje.

Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES ULTIMO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i januar 2017. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)