Vurdering af smerteintensitet ved akutte smerter hos børn fra 28 dage – 18 år

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2021