Vurdering af smerteintensitet ved akutte smerter hos børn fra 28 dage – 18 år

Er ikke under opdatering – der må foretages ny litteratursøgning, hvis man formoder, der er kommet ny viden på området, der vil ændre anbefalingerne.