Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i februar 2017. Denne er ikke gældende daalle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)