Klinisk retningslinje for medicinsk behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendte tarmsygdomme.

344566344566

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i september 2016. Denne er ikke gældende daalle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)