UNDERVEJS: Etablering af partnerskab med forældre til børn med behov for intensiv neonatal eller pædiatrisk sygepleje ud fra principper for familiecentreret omsorg.

Formål
Formålet med den kliniske retningslinje er at opstille evidensbaserede anbefalinger for samarbejde med forældre til børn med behov for intensiv sygepleje, således at forældres varetagelse af forældrerollen respekteres, forældre oplever støtte til at mestre følelsesmæssig belastning og til at løse det, de aktuelt oplever som vanskeligt og at deres personlige ressourcer anerkendes

Patientgruppe
For tidligt fødte, syge nyfødte og intensivt pleje- og behandlingskrævende børn op til 2 år og deres forældre

Målgruppe
Sundhedsprofessionelle ansat i intensiv neonatal/pædiatrisk afdeling.

Tidshorisont
Den kliniske retningslinje forventes indsendt til godkendelse 30. november 2019.