National klinisk retningslinje for perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner

I Høring

National Kliniks Retningslinje – for systematisk perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner.

Ny national klinisk retningslinje i høring – anbefalinger om mundhygiejne omfatter patienter der skal gennemgå elektiv hjertekirurgi, operation for kræft i lunger, spiserør eller tyk- og endetarm.

Den kliniske retningslinje er udarbejdet i regi af Danske Tandplejere – hvortil høringssvar kan sendes senest 9/10-2020 – på mail chw@dansktp.dk.