Konsensusmetoder

2021

I udarbejdelse af kliniske retningslinjer kan det være nødvendigt at anvende konsensusmetoder. Konsensusmetoder kan anvendes, hvis der ikke findes evidens inden for et emne, hvis evidensen er svag eller ikke er entydig (1,2). I tabellen på s. 2 findes en oversigt over de metoder, som WHO (3) beskriver. I artiklen af WHO (3) findes yderligere henvisninger til litteratur om de enkelte konsensusmetoder.

Påtænker man at udarbejde konsensusanbefalinger, bør man anvende en af de strukturerede formelle metoder og udarbejde en stringent og transparent beskrivelse af den anvendte metode.  Det anbefales desuden at kontakte Center for Kliniske Retningslinjer med henblik på at vurdere, om udarbejdelse af anbefalinger baseret på konsensus er mulig.

For at åbne konsensusmetoder tabellen, Klik her

 

Referencer

  1. Djulbegovic B, Guyatt G. Evidence vs Consensus in Clinical Practice Guidelines. JAMA, January 19 2021
  2. Waggoner J, Carline JD, Durning S. Is There a Consensus on Consensus Methodology? Descriptions and Recommendations for Future Consensus Research. Academic Medicine, Vol 19/5, May 2016
  3. World Health Organization. Decision-making for guideline development at WHO. WHO handbook for guideline development – 2nd ed. (ISBN 978 92 4 154896 0) 2016