Bedømmelsesproces

 

Centret har tilknyttet eksterne bedømmere, som sammen med sekretariatet for Center for Kliniske Retningslinjer varetager bedømmelsen af den kliniske retningslinje.

Bedømmelsen foretages vederlagsfrit for medlemmer af centret og mod betaling for ikke-medlemmer.

 

Gode råd
Inden den kliniske retningslinje indsendes, er det en fordel at:

  • Kontrollere om retningslinjen er udformet som beskrevet i ”Template” (link) til udarbejdelse af klinisk retningslinje. Kontrollere at referencer er korrekt angivet (Vancouver-systemet skal anvendes). Det anvendes også i Tidsskrift for Sygeplejersker.
  • En eller flere personer vurderer den kliniske retningslinje efter AGREE II-Instrumentet (link)
  • Der læses korrektur, så teksten fremstår klar og utvetydig og uden slåfejl osv.
  • Der overvejes en procedure for det videre arbejde, hvis det bliver nødvendig med revision eller yderligere arbejde med den kliniske retningslinje efter anvisninger fra Center for Klinisk Retningslinjer

Bedømmelsesproces trin for trin – se skematisk oversigt over bedømmelsesprocessen (download link)
Alle kliniske retningslinjer publiceret via Center for Kliniske Retningslinjer gennemgår en bedømmelsesproces i tre trin.

Trin 1: Intern bedømmelse af CFKR´s sekretariat i forhold til om den kliniske retningslinje er udformet i forhold til manualens krav, og om der åbenlyse metodiske mangler. AGREE II instrumentet anvendes til bedømmelse.

Den interne bedømmelse må ikke overskride 14 dage.

Trin 2: Ekstern metodisk bedømmelse. Denne bedømmelse foretages af Minimum 1 kvalificeret bedømmer, der er tilknyttet Center for Kliniske Retningslinjer udpeges af Centrets sekretariat til at foretage bedømmelsen. Bedømmerne anvender AGREE II-instrumentet til den metodiske bedømmelse.

Den kliniske retningslinje er i ekstern bedømmelse i 4 uger.

Trin 3: Offentlig høring, hvor alle fagfæller har mulighed for at fremkomme med relevant kritik, positiv eller negativ, af den udarbejdede kliniske retningslinje.

Retningslinjen sendes til interessenter af relevans for emnet (faglige selskaber, patient foreninger, KL: etc.) så alle fagfæller har mulighed for at fremsætte relevant kritik, positiv eller negativ, af den udarbejdede kliniske retningslinje. Formålet er primært at sikre at relevante faglige forhold ikke er overset eller fortolket forkert.

Høringssvar har til formål at forbedre kvaliteten af det store arbejde forfatterne har lagt i at udarbejde en klinisk retningslinje. Svaret skal ses som en kollegial håndsrækning til en kollega. Det betyder at svaret skal forfattes i et konstruktivt sprog, gerne med eksempler på mulige forbedringer.

Centeret har udarbejdet en skabelon til høringssvar, som skal benyttes ved indsendelse af høringskommentarer. Template kan hentes her.

Den offentlige høring varer 4 uger.

Ved alle trin i bedømmelsesprocessen får forfatterne feedback og har mulighed for at ændre i den kliniske retningslinje. Samlet varer bedømmelsesprocessen ca. 3 mdr. Herudover skal der påregnes tid til revidering af den kliniske retningslinje ud fra kommentarer fra de enkelte høringstrin.

Retningslinjer for habilitet ved bedømmelse af klinisk retningslinje, hvor medarbejdere fra Center for Kliniske Retningslinjer indgår i arbejdsgruppen, som udarbejder retningslinjen:

Den eksterne bedømmelse af en kliniske retningslinje foretages af mindst to kvalificerede personer uden tilknytning til CFKR. Som grundlag for bedømmelsen benyttes de instrumenter, som CFKR anbefaler.

Bedømmernes navne fremgår af den kliniske retningslinje og der vedlægges en habilitetserklæring som bilag fra hver af bedømmerne.

Som bedømmere vælges personer med den fornødne metodiske indsigt og som ikke har modtaget honorar eller været ansat i CFKR inden for de seneste to år.

Det videnskabelig Råd fremkommer med ovenstående anbefalinger på baggrund af Forvaltningsloven §3.

Hent skematisk oversigt over kvalitetsniveau og bedømmelsesprocedure for kliniske retningslinjer her.