Film

 

 

Link til Region Hovedstadens lille film om Brøset, en undervisningsfilm om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Klik her.