RAPPORTER

Nedenfor er oplistet relevante rapporter og artikler inden for området for kliniske retningslinjer.

Kvalitetssikring i sygeplejen – en aktuel status (2018)
Yrsa Andersen Hundrup og Preben Ulrich Pedersen. Artiklen giver en oversigt over tiltag, der har ledt frem til oprettelsen af Center for Kliniske Retningslinjer og regeringens seneste kvalitetsstrategi for sundhedsvæsnet. Læs her.

Report on the implementation of evidence based practice in nursing in Danish hospitals (2016)
Ashlee Oikarainen. Læs her

Implementering af evidensbaseret praksis – et innovationsprojekt mellem teori og praksis (2014)
Professionshøjskolen Metropol. Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Institut, Institut for Sygepleje. Rigshospitalets Hjertecenter. Center for Kliniske Retningslinjer. Læs den her

Værktøjskasse til implementering af nationale kliniske retningslinjer (2014) Sundhedsstyrelsen. Læs her

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner (2014)
Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Tine Tjørnhøj-Thomsen og Morten Hulvej Rod. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København. Læs her