Præsentationer

Kliniske Retningslinjer

Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (+ 18 år) personer med øvre dysfagi

Afspil webinar med præsentation af den kliniske retningslinje herunder (varighed ca. 30 minutter)

Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos patienter indlagt på psykiatrisk sygehus. Slides med beskrivelse af anbefaling.

Klik her for at downloade Powerpoint præsentation.

Kan også afspilles som video, findes herunder (varighed ca. 3,5 minutter)

Konferencer

3.maj 2023

Evidensbaseret praksis og personcentreret pleje – umuligt eller nødvendigt i et sundhedsvæsen under pres?

Klik her for at downloade præsentationen Same Same or different? Person-centered and patient-centered care? V/Senior Lecturer Jessica Höglander.

Klik her for at downloade præsentationen Supporting a person-centered care approach in clinical guidelines, v/ Professor Philip van der Wees.

Klik her for at downloade præsentationen Nødvendige kompetencer for at kunne praktisere personcentreret pleje i en evidensbaseret praksis, v/ Professor Lisbeth Uhrenfeldt.

Klik her for at downloade præsentationen Stimulation af patienter til aktiv deltagelse i egen praksis – har det effekt? V/Professor Preben U Pedersen.

Klik her for at downloade præsentationen Når ledere har vilje og mod – opbygning af en forsknings- og udviklingskultur – en beretning om sygeplejefagligt ledelsesarbejde og ledelsesfællesskab v/  Chefsygeplejerske, Ole Toftdahl Sørensen.

Klik her for at downloade præsentationen Excellent Sygepleje – strategi for udvikling af personcentreret pleje i en evidensbaseret praksis på Sygehus Lillebælt – omsorg og tryghed for patienterne? v/Sygeplejefaglig direktør Hanne Andersen

22.september 2022

Fra kvalitativ forskning til klinisk praksis

Klik her for at downloade powerpoint præsentation CFKRs strategi til at inddrage kvalitativ evidens i kliniske retningslinjer – Preben Ulrich Pedersen

Klik her for at downloade powerpoint præsentation Hvad er kvalitativ evidens? – Pia Dreyer

Klik her for at downloade powerpoint præsentation Patientorganisationens perspektiv på betydning af kvalitativ evidens i kliniske retningslinjer – Lisbeth Høeg-Jensen

Klik her for at downloade powerpoint præsentation Hvordan kan kvalitativ evidens fremme patientperspektivet i udarbejdelsen af nationale kliniske anbefalinger – Simon Tarp

Klik her for at downloade powerpoint præsentation KLINISKE RETNINGSLINIER – SET I ET LEDELSESPERSPEKTIV – Lisbeth Lagoni

10.marts 2022

Strategi for udvikling af en professionel og evidensbaseret sygepleje.

Klik her for at downloade Powerpoint præsentation Fundamentals of Care – en tværinstitutionel strategi for forskning i Klinisk Sygepleje i Region Nordjylland – Mette Grønkjær

Klik her for at downloade Powerpoint præsentation Det stratetiske potentiale i at udbrede et fælles begrebsapparat – Søren Barlebo Rasmussen

Klik her for at downloade Powerpoint præsentation Forskning i perioperativ sygepleje – Preben Ulrich Pedersen

Klik her for at downloade Powerpoint præsentation FoC versus kliniske retningslinjer – Hinandens modsætninger eller forudsætninger? – Marianne Wetendorff Nørgaard

Klik her for at downloade PowerPoint præsentation Planlægning af grunduddannelse til sygeplejerske inden for rammen af Fundamentals of Care – Siri Voldbjerg

Klik her for at downloade PowerPoint præsentation Hvad betyder en fælles begrebsramme for fagidentitet og fælles fagsprog i et uddannelsesforløb, når man er klinisk vejleder?  – Siri Voldbjerg


JBI model of evidencebased healthcare – Slides med tale.                                       Klik her for at downloade Powerpoint præsentation.

Kan også afspilles som video, findes herunder (varighed ca. 37 minutter)


 

Kliniske Retningslinjer – hvad, hvorfor og hvordan – Slides med tale.                     Klik her for at downloade Powerpoint præsentation.

Kan også afspilles som video, findes herunder (varighed ca. 28 minutter)


Systematiske reviews – Meta-analyser Del 1

Klik her for at downloade Powerpoint præsentation.

Kan også afspilles som video, findes herunder (varighed ca. 25 minutter)

 


 

Systematiske reviews – Meta-analyser Del 2

Klik her for at downloade Powerpoint præsentation.

Kan også afspilles som video, findes herunder (varighed ca. 18 minutter)

 


 

Systematiske reviews – Meta-analyser Del 3

Klik her for at downloade Powerpoint præsentation.

Kan også afspilles som video, findes herunder (varighed ca. 34 minutter)