Arrangementer

Arrangementer & Kurser i 2023


 


Scoping review 1 dags online workshop

16. marts 2023

Formålet med denne endags workshop er at give deltagerne en indføring i metoden til udarbejdelse af et JBI scoping review. På workshoppen gennemgås de trin, der er grundlaget for, at man kan planlægge, gennemføre og rapportere et scoping review. Scoping reviews giver et overblik over den eksisterende litteratur inden for et defineret emneområde. Formålet med at udarbejde et scoping review er at få identificeret begreber, forskning og hovedtyper af tilgængelig evidens med henblik på kortlægning af viden, kvalitetsudvikling eller igangsættelse af forskning.

Læs mere om workshop ift. pris, undervisere og program her

Tilmelding her

Deadline for tilmelding: 24. februar 2023

_________________________________________________________________

Konference

3. maj 2023 i København

Evidensbaseret praksis og personcentreret pleje – umuligt eller nødvendigt i et sundhedsvæsen under pres?

Personen i centrum i en evidensbaseret praksis – er det realistisk i en tid, hvor sundhedsvæsenet ser ud, som det gør? Sundhedsvæsenet er under pres, men udviklingen er ikke gået i stå.

Konferencens formål er at præsentere

  • forskelle og ligheder på patient-og personcentreret pleje
  • en personcentreret tilgang i kliniske retningslinjer
  • nødvendige kompetencer for at udøve personcentreret pleje
  • Effekten af at udøve personcentreret pleje
  • hvordan ledende sygeplejersker arbejder med personcentreret pleje

Efter konferencen er der reception for Preben Ulrich Pedersen som går på pension

Læs mere om Konferencen, program, oplægsholdere og pris her

Tilmelding her

_________________________________________________________________

Kom på kursus i, hvordan du kan arbejde med evidensbaseret medicin.

Sundhedsstyrelsen har lige åbnet for tilmelding til et gratis endagskursus, der giver en introduktion til evidensbaseret medicin og evidensmetoden GRADE.

”Hvis du har planer om at udarbejde evidensbaserede kliniske anbefalinger, er kurset her en rigtig god introduktion til, hvad du skal være opmærksom på, så de kan få en høj kvalitet. Du får også en række eksempler på, hvordan vi bruger GRADE-tilgangen i Sundhedsstyrelsen til at omsætte evidens til anbefalinger” fortæller Simon Tarp fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om kurset, datoer og tilmelding her


 

Skræddersyet kurser/workshops.

Center for Kliniske Retningslinjer afholder skræddersyet kurser/workshops for sundhedsprofessionelle, uddannelsesorganisationer, ledere, akademikere og studerende. Indholdet leveres i henhold til klientens specifikationer og vil typisk inkludere: udvikling af kliniske retningslinjer, kritisk vurdering af studier, systematiske reviews osv. Kontakt mwn@cfkr.info for yderligere informationer samt priser.