KLINISKE RETNINGSLINJER

TitelGodkendtPubliceringssted
Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter01-12-2023
Faglige anbefalinger for udredning af behandlingsbehov hos patienter med kroniske smerter i almen praksis21-11-2023
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet08-11-2023
Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (+18 år) personer med øvre dysfagi10-10-2023
Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet covid-19 i sundhedssektoren11-09-2023
Eksistentielle og åndelige aspekter i palliativ indsats22-03-2023
NKA: Behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge02-11-2022
Behandling af essentiel tremor med neuromodulation16-06-2022
COVID-19: INFORMATION TIL FAGPERSONER01-04-2022
Klinisk retningslinje for kateterisation ved urinretention i det postoperative indlæggelsesforløb hos voksne ortopædkirurgiske patienter med intakt nervemæssig forbindelse til urinblæren, uden symptomer på urinretention og med manglende evne til spontan vandladning21-03-2022
National Klinisk retningslinje for behandling af børn og unge 6-18 år med langvarige non-maligne smerte17-12-2021
Puljefinansieret NKR: Rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer10-12-2021
Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos patienter indlagt på psykiatrisk sygehus.21-08-2021
NKR: Udredning og behandling af diabetiske fodsår06-07-2021
NKR: Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA (primære total hoftealloplastikker)11-06-2021
NKR: Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge03-06-2021
NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium31-05-2021
NKR: Rehabilitering af patienter med prostatakræft25-05-2021
Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram RKKP24-05-2021
National klinisk retningslinje for perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner13-04-2021
NKR: Behandling af angstlidelser hos voksne09-03-2021
NKR: Behandling af autismespektrum­forstyrrelser04-03-2021
NKR: Behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen25-02-2021
Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase23-11-2020
Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-1930-10-2020
Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase28-10-2020
Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed28-10-2020
Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år28-10-2020
Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter ≥18 år22-10-2020
Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativt indsats22-10-2020
Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb22-10-2020
Tidlig sorgstøtte – Systematisk opsporing af risiko og forebyggelse af Prolonged grief disorder hos pårørende til patienter i palliativ22-10-2020
NKR: iltbehandling til den akut syge voksne patient12-10-2020
Vurdering af pædiatrisk delirium hos kritisk syge hospitalsindlagte børn i alderen 0-18 år.22-09-2020
Puljefinansieret NKR: Forebyggelse af tryksår hos voksne over 18 år11-09-2020
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område30-07-2020
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF)27-05-2020
Nasal iltterapi og håndholdt vifte til lindring af refraktær dyspnø hos voksne patienter med kræft, KOL eller hjerteinsufficiens i sen eller terminal palliativ fase25-05-2020
NKR: Urininkontinens hos kvinder15-05-2020
Farmakologisk behandling af patienter med delirium01-05-2020
Klinisk retningslinje om interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb30-04-2020
Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter ≥ 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling/hospice30-04-2020
Puljefinansieret NKR: Perioperativ behandling, pleje og tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større ben­amputationer23-04-2020
Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende > 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase21-04-2020
NKR: Behandling af aldersbetinget grå stær10-01-2020
Puljefinansieret NKR: Perkutan vertebroplastik (PVP) til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen19-12-2019
Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥ 65 år18-12-2019
Klinisk retningslinje om behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase18-11-2019
National klinisk retningslinje for ernæring af voksne patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte eller sub-akutte fase af rehabilitering25-10-2019
Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb26-08-2019
Puljefinansieret NKR: Tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis23-07-2019
Nationale Kliniske Retningslinjer – udvalgte anbefalinger til brug i almen praksis26-06-2019
Pulje­finansieret NKR: Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter04-06-2019
Pulje­finansieret NKR: Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator03-06-2019
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker01-05-2019
Klinisk retningslinje for anvendelse af suttebrik under ammeetablering23-04-2019
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr01-04-2019
NKR: Behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type28-03-2019
Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase (2019)13-03-2019
Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase08-03-2019
NKR: Etablering af amning efter fødsel04-02-2019
22-01-2019
NKR: Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens16-01-2019
NKR: Demens og medicin18-12-2018
NKR: Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter17-12-2018
NKR: Behandling af alkoholafhængighed23-11-2018
NKR: Diagnostik af mild cognitive impairment og demens25-10-2018
NKR: Indikation for transfusion med blodkomponenter12-10-2018
NKR: Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark09-10-2018
NKR: Behandling af Menières21-09-2018
Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne, og ældre efter ventet eller uventet dødsfald af en nærtstående person.14-09-2018
National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper.20-08-2018
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren20-08-2018
National Infektionshygiejnisk Retningslinje om håndhygiejne31-07-2018
NKR: Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet18-06-2018
NKR: Rehabilitering af patienter med KOL28-05-2018
Klinisk retningslinje for vurdering af iatrogene abstinenser hos børn fra 28 dage – 3 år indlagt til intensiv terapi09-05-2018
NKR: Behandling af hjernemetastaser23-04-2018
NKR: Forebyggelse af fald17-04-2018
Vurdering af pædiatrisk delirium hos kritisk syge hospitalsindlagte børn i alderen 0-18 år.16-04-2018
Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte børn.11-03-2018
Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af CRF hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase11-03-2018
Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase11-03-2018
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren01-01-2018
Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats01-10-2017
NKR: Behandling af kronisk ødem i under­ekstremiteterne27-09-2017
NKR: Behandling af lumbal spinalstenose25-09-2017
Kanyleringsteknik hos patienter med arteriovenøs fistel i hæmodialyse05-07-2017
Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter ≥18 år22-06-2017
Klinisk retningslinje for trachealsugning og – fugtning af ikke-respiratorkrævende, voksne patienter med tracheostomi i hospitalsregi08-06-2017
Identifikation af vanskeligheder med at spise hos patienter/borgere (>65 år) efter apopleksi med henblik på at iværksætte en målrettet indsats.05-05-2017
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase27-02-2017
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase.27-02-2017
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren01-02-2017
NKR: Fedmekirurgi27-01-2017
NKR: Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger21-12-2016
Nationale kliniske retningslinjer – med relevans for almen praksis23-11-2016
NKR: Behandling af angst hos børn og unge11-10-2016
NKR: Behandling af håndeksem04-10-2016
NKR: Behandling af anorexia nervosa12-09-2016
Klinisk retningslinie for behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase09-09-2016
Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (+18 år) personer med øvre dysfagi01-09-2016
NKR: Brug af antibiotika ved tandlægebehandling29-08-2016
Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed01-08-2016
NKR: Tandplejen04-07-2016
Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit01-07-2016
NKR: Behandling af nyopståede lænderygsmerter20-06-2016
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF)03-06-2016
NKR: Meniskpatologi i knæet03-06-2016
Vurdering af smerteintensitet ved akutte smerter hos børn fra 28 dage – 18 år01-06-2016
Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter01-06-2016
NKR: Non-farmakologisk behandling af unipolar depression27-05-2016
Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose25-04-2016
Klinisk retningslinje for mundhygiejne til voksne borgere og patienter18-04-2016
NKR: Psoriasis16-03-2016
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære katetre01-03-2016
NKR: behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)12-02-2016
NKR: Udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse08-02-2016
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om præhospital infektionshygiejne01-02-2016
NKR: Fjernelse af mandler (tonsillektomi)21-01-2016
NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverods­påvirkning (lumbal radikulopati)19-01-2016
NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter19-01-2016
Klinisk retningslinje for anvendelsen af tyggegummi til colorectalt opererede patienter med postoperativ paralytisk ileus20-12-2015
NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) – opsporing, udredning og udvalgte indsatser17-12-2015
Pleje af fødder til voksne med diabetes mellitus type 1 eller type 2, i lavrisikogruppe 0 og 1, som led i at forebygge diabetiske fodsår18-11-2015
Tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi18-11-2015
Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb01-11-2015
NKR: Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge20-10-2015
Klinisk retningslinje om brug af systematisk tilgang til aftrapning og dekanylering i forbindelse med respiratorbehandling til voksne patienter16-09-2015
Postoperative fysiske forholdsregler efter implantation af Implanterbar Cardioverter Defibrillator og pacemaker hos voksne10-09-2015
Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter herunder kateter indført i subclavia/femoralis, longline og navlevenekateter hos børn under to år26-08-2015
NKR: Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes03-07-2015
Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn01-07-2015
Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter.01-07-2015
NKR: Udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge01-07-2015
NKR: Behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)24-06-2015
Hjemmebaseret fysisk træning for voksne patienter med kronisk hjertesvigt.15-06-2015
NKR: Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose – syv udvalgte indsatser04-06-2015
NKR: Fysioterapi/ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade herunder apopleksi04-06-2015
NKR: Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati)01-06-2015
NKR: Følgevirkninger efter operation for brystkræft29-05-2015
Klinisk Retningslinje for opsporing af angst eller depression hos ambulante eller indlagte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom22-05-2015
Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit.22-05-2015
Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation22-05-2015
NKR: Behandling af patienter med skizofreni og komplekse forløb22-05-2015
NKR: Behandling af moderat og svær bulimi21-05-2015
NKR: Mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn21-05-2015
Klinisk retningslinje om hud-mod-hud-kontakt mellem præmature børn og deres forældre14-04-2015
Injektion af insulin til voksne med diabetes14-04-2015
NKR: Analinkontinens hos voksne26-03-2015
NKR: Hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom19-03-2015
NKR: Udredning og behandling af ADHD hos voksne18-03-2015
Interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb06-03-2015
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen Praksis01-03-2015
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler01-03-2015
Nationale infektionshygiejniske retningslinjer forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler01-03-2015
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren01-02-2015
NKR: Hjerte­rehabilitering20-01-2015
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for håndtering af udstyr til respirationsterapi01-01-2015
Klinisk Retningslinje for endotracheal sugning af intuberede neonatale børn.05-12-2014
NKR: Førstegangsfødende med dystoci (Manglende fremgang)14-11-2014
NKR: Behandling af håndledsnære brud10-10-2014
Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk.01-08-2014
Klinisk retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient.26-06-2014
NKR: Farmakologisk behandling af bipolar lidelse28-05-2014
NKR: Polycystisk ovariesyndrom – diagnostik og risikovurdering15-05-2014
Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus22-04-2014
Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)22-04-2014
Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi04-04-2014
NKR: Fysioterapi/ergoterapi til børn med cerebral parese13-03-2014
Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald.12-03-2014
Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation27-02-2014
Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter.13-02-2014
Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje.27-01-2014
Klinisk retningslinje om systematisk anvendt målsætning i rehabilitering til borgere +65 år, med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen.16-12-2013
Klinisk retningslinje vedrørende identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion.16-12-2013
Tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere > 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende sygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller kronisk hjertesvigt)04-11-2013
NKR: for behandling af sygdomme i væv og omkring tænder og tandimplantater15-10-2013
NKR: Udredning og behandling af demens11-10-2013
Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere.30-09-2013
Klinisk retningslinje for medicinsk behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendte tarmsygdomme.30-09-2013
National klinisk retningslinje for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser30-09-2013
Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb.13-09-2013
Klinisk retningslinje for stimulation af akupunkturpunktet P6 til forebyggelse og behandling af Postoperativ kvalme og opkastning (PONV)09-09-2013
Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år29-08-2013
Klinisk retningslinje for anvendelse af kompressionsstrømper præ- og peroperativt hos voksne som forebyggelse af postoperativ DVT29-08-2013
Forebyggelse og behandling af akutte hudreaktioner hos kræftpatienter, der modtager ekstern strålebehandling for deres kræftsygdom.31-07-2013
Klinisk retningslinje om delirium15-07-2013
Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af neonatal hypoglycæmi og energitab hos nyfødte af mødre med diætbehandlet gestationel diabetes.01-07-2013
Klinisk retningslinje for ernæringsbehandling til voksne patienter +18 år, med svær erhvervet hjerneskade i den akutte og sub-akutte rehabilitering06-02-2013
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – Nybygning og Renovering01-01-2013
Klinisk retningslinje for postoperative kostanbefalinger til elektive patienter (>2 år) der får foretaget tonsillektomi06-12-2012
NKR og faglige visitationsretningslinjer: Knæartrose08-11-2012
Knæartrose – nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer31-10-2012
Klinisk retningslinje til at styrke adherence i relation til hiv-patienters selvadministration af medicin ved start og skift af antiretroviral behandling.16-10-2012
Klinisk retningslinje for afvask af meatusområdet, valg af transuretrale, permanente katetertyper (katete a demeure/KAD) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter01-08-2012
Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter.01-08-2012
Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter06-05-2012
Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn.20-03-2012
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område01-03-2012
Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter30-03-2011
Klinisk retningslinje for håndhygiejne18-08-2009
Klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos patienter med hoftebrud22-07-2009