Checklister ved bedømmelse af litteratur

Det er et krav, at man anvender checklister til kritisk vurdering af den metodiske kvalitet af den inkluderede primære og sekundære litteratur. Se afsnit 4.6 og 4.6.1 i manualen for anbefalede checklister.

Hvis arbejdet med den kliniske retningslinje er påbegyndt inden 1.9.2015, er der i nedenstående arkiv aktive links til tidligere anvendte checklister.

Arkiv: Tidligere checklister til kritisk vurdering
Checkliste til Case-kontrolundersøgelser
Noter til checkliste til Case-kontrolundersøgelser
Checkliste til Kohorteundersøgelser
Noter til checkliste til Kohorteundersøgelser
Checkliste til Klinisk Kontrolleret Forsøg (RCT)
Noter til checkliste til Klinisk Kontrolleret Forsøg (RCT)
Checkliste til diagnostiske test
Noter til checkliste til diagnostiske test
Checkliste til Systematisk Oversigtsartikel
Noter til checkliste til Systematisk Oversigtsartikel
Evidenstabel
Forklaring til evidenstabel
Oxford evidenshierarki