Organisation

Sekretariat
Den daglige drift af Center for Kliniske Retningslinjer varetages af et sekretariat, der er placeret ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet.

Sekretariatet ledes af lektor, ph.d. Marianne W. Nørgaard.

Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer
Rådet for Centret for Kliniske Retningslinjer har det overordnede ansvar for:

  • at indgå aftaler med Aalborg Universitet
  • at sikre at den nødvendige økonomi er til stede
  • at nedsætte det videnskabelige råd

Når og hvis der fremover etableres et samarbejde med andre professioner, skal sammensætning af Rådet naturligvis tages op til overvejelse. Rådets ansvarsområder kan ses i CFKR’s kommissorium her.

Rådets medlemmer er som følger:

Formand
Lisbeth Kjær Lagoni, sygeplejefaglig direktør

E-mail: l.lagoni@rn.dk

Næstformand
Pia Dreyer, formand for Dansk Sygeplejeselskab,  DASYS

E-mail: piadreye@rm.dk

Udpeget blandt ledende sygeplejersker
Susanne Lønborg Friis, vicedirektør

E-mail: slf@regionsjaelland.dk

Mathilde Schmidt-Petersen, sygeplejefaglig direktør

E-mail: mathilde.schmidt.Petersen@rsyd.dk

Helen Bernt Andersen, Vicedirektør

Email: Helen.Bernt.Andersen@regionh.dk

Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør

Email: sulaut@rm.dk

Udpeget fra undervisningsinstitutioner

Randi Brinckmann Wiencke, dekan,

E-mail: rawi@phmetropol.dk

Iben Bøgh Bahnsen, uddannelsesleder,

E-mail: ibb@ucn.dk

Formand for Videnskabeligt Råd
Preben Ulrich Pedersen, professor

E-mail: pup@cfkr.dk

Repræsentant for Kommunernes Landsforening
Lene Dørfler, Center for Forebyggelse i Praksis

E-mail: ldf@kl.dk

Observatør

Simon Tarp, Specialkonsulent Sundhedsstyrelsen

E-mail: sita@sst.dk

Videnskabeligt Råd

Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer har nedsat Det Videnskabelige Råd. Rådet rådgiver både Rådet og sekretariatet i forhold til metodiske, forskningsbaserede problemstillinger. Det er en rådgivning baseret på bred forskningsmæssig ekspertise og er uvildig i forhold til organisationer og interesser.

Rådets ansvarsområder kan ses i CFKR’s kommissorium her. Det Videnskabelige Råd består af følgende medlemmer:

Formand
Preben Ulrich Pedersen, professor, ph.d., Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Medlemmer
Merete Bjerrum, lektor, Ph.d, Institut for Folkesundhed, Sygeplejevidenskab – Aarhus Universitet