FAQ

Udarbejder Center for Kliniske Retningslinjer de kliniske retningslinjer?
Nej, det gør CFKR ikke. CFKR’s hovedopgaver er at kvalitetsvurdere kliniske retningslinjer ud fra en stringent bedømmelsesproces, at oprette og vedligeholde en base af godkendte kliniske retningslinjer og at indgå i et nationalt og internationalt samarbejde om udvikling af kliniske retningslinjer. CFKR yder dog vejledning til arbejdsgrupperne under hele udarbejdelsesprocessen og kan til enhver tid kontaktes ved spørgsmål eller behov for hjælp.

Er Center for Kliniske Retningslinjer en del af Sundhedsstyrelsen?
Nej, det er CFKR ikke. CFKR er ejet af Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) og placeret ved Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. CFKR anser dog Sundhedsstyrelsen som en tæt samarbejdspartner i udviklingen af kliniske retningslinjer og publicerer desuden Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer her på cfkr.dk

Koster det noget at få vejledning i at udarbejde kliniske retningslinjer?
Nej, det gør det ikke, hvis din arbejdsplads er medlem af CFKR. Hvis din arbejdsplads er medlem, yder vi gratis vejledning i forbindelse med udarbejdelse af kliniske retningslinjer, ligesom bedømmelser af kliniske retningslinjer er gratis for medlemmer. Vi holder desuden gerne et oplæg/undervisning af 3 timers varighed uden omkostninger for medlemmer.