Slider

SENESTE KLINISKE RETNINGSLINJER

TitleGodkendt
National klinisk retningslinje for ernæring af voksne patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte eller sub-akutte fase af rehabilitering25-10-2019
Klinisk retningslinje for anvendelse af suttebrik under ammeetablering23-04-2019
Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase08-03-2019
Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne, og ældre efter ventet eller uventet dødsfald af en nærtstående person.14-09-2018
Vurdering af pædiatrisk delirium hos kritisk syge hospitalsindlagte børn i alderen 0-18 år.16-04-2018
Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase11-03-2018
Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af CRF hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase11-03-2018
Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte børn.11-03-2018
Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats01-10-2017
Kanyleringsteknik hos patienter med arteriovenøs fistel i hæmodialyse05-07-2017
Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter ≥18 år22-06-2017
Klinisk retningslinje for trachealsugning og – fugtning af ikke-respiratorkrævende, voksne patienter med tracheostomi i hospitalsregi08-06-2017
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase.27-02-2017
Klinisk retningslinie for behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase09-09-2016
Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (+18 år) personer med øvre dysfagi01-09-2016
Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed01-08-2016
Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit01-07-2016
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF)03-06-2016
Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter01-06-2016
Vurdering af smerteintensitet ved akutte smerter hos børn fra 28 dage – 18 år01-06-2016
Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose25-04-2016
Klinisk retningslinje for mundhygiejne til voksne borgere og patienter18-04-2016
Klinisk retningslinje for anvendelsen af tyggegummi til colorectalt opererede patienter med postoperativ paralytisk ileus20-12-2015
Tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi18-11-2015
Pleje af fødder til voksne med diabetes mellitus type 1 eller type 2, i lavrisikogruppe 0 og 1, som led i at forebygge diabetiske fodsår18-11-2015
Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb01-11-2015
Klinisk retningslinje om brug af systematisk tilgang til aftrapning og dekanylering i forbindelse med respiratorbehandling til voksne patienter16-09-2015
Postoperative fysiske forholdsregler efter implantation af Implanterbar Cardioverter Defibrillator og pacemaker hos voksne10-09-2015
Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter herunder kateter indført i subclavia/femoralis, longline og navlevenekateter hos børn under to år26-08-2015
Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter.01-07-2015
Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn01-07-2015
Hjemmebaseret fysisk træning for voksne patienter med kronisk hjertesvigt.15-06-2015
Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation22-05-2015
Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit.22-05-2015
Klinisk Retningslinje for opsporing af angst eller depression hos ambulante eller indlagte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom22-05-2015
Injektion af insulin til voksne med diabetes14-04-2015
Klinisk retningslinje om hud-mod-hud-kontakt mellem præmature børn og deres forældre14-04-2015
Interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb06-03-2015
Klinisk Retningslinje for endotracheal sugning af intuberede neonatale børn.05-12-2014
Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk.01-08-2014
Klinisk retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient.26-06-2014
Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)22-04-2014
Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus22-04-2014
Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi04-04-2014
Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald.12-03-2014
Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation27-02-2014
Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter.13-02-2014
Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje.27-01-2014
Klinisk retningslinje vedrørende identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion.16-12-2013
Klinisk retningslinje om systematisk anvendt målsætning i rehabilitering til borgere +65 år, med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen.16-12-2013
Tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere > 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende sygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller kronisk hjertesvigt)04-11-2013
Klinisk retningslinje for medicinsk behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendte tarmsygdomme.30-09-2013
Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere.30-09-2013
Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb.13-09-2013
Klinisk retningslinje for stimulation af akupunkturpunktet P6 til forebyggelse og behandling af Postoperativ kvalme og opkastning (PONV)09-09-2013
Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år29-08-2013
Klinisk retningslinje for anvendelse af kompressionsstrømper præ- og peroperativt hos voksne som forebyggelse af postoperativ DVT29-08-2013
Forebyggelse og behandling af akutte hudreaktioner hos kræftpatienter, der modtager ekstern strålebehandling for deres kræftsygdom.31-07-2013
Forebyggelse og behandling af akutte hudreaktioner hos kræftpatienter, der modtager ekstern strålebehandling for deres kræftsygdom.31-07-2013
Klinisk retningslinje om delirium15-07-2013
Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af neonatal hypoglycæmi og energitab hos nyfødte af mødre med diætbehandlet gestationel diabetes.01-07-2013
Klinisk retningslinje for ernæringsbehandling til voksne patienter +18 år, med svær erhvervet hjerneskade i den akutte og sub-akutte rehabilitering06-02-2013
Klinisk retningslinje for postoperative kostanbefalinger til elektive patienter (>2 år) der får foretaget tonsillektomi06-12-2012
Klinisk retningslinje til at styrke adherence i relation til hiv-patienters selvadministration af medicin ved start og skift af antiretroviral behandling.16-10-2012
Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter.01-08-2012
Klinisk retningslinje for afvask af meatusområdet, valg af transuretrale, permanente katetertyper (katete a demeure/KAD) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter (OPDATERES IKKE – SE VEJLEDNING FRA SSI)01-08-2012
Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter06-05-2012
Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn.20-03-2012
Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter30-03-2011
Klinisk retningslinje for håndhygiejne18-08-2009
Klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos patienter med hoftebrud22-07-2009

Nyheder

TitleIndhold:
“Vi ville aldrig kunne udvikle kliniske retningslinjer alene”Center for Kliniske Retningslinjer giver en bedre kvalitet i pleje og behandling. Sådan lyder meldingen fra en række danske hospitaler, som sætter stor …
Kursus i udarbejdelse af Systematisk Scoping Review.Start efterår 2020 Åben for tilmelding. Læs program og tilmelding her.
Strategi 2019-24 for Center for Kliniske RetningslinjerCFKR har netop lanceret en strategi for 2019-24. Strategien har fortsat fokus på tiltag, der understøtter: udvikling af kliniske retningslinjer af høj kvalitet, …
 

TIL STUDERENDE

CFKR har en række manualer, skabeloner og andet, som kan benyttes af studerende i undervisningen.
Læs mere

ARRANGEMENTER

CFKR afholder løbende konferencer, temadage, kurser, seminarer og workshops i ind- og udland.
Se arrangementer

TILMELD NYHEDSBREV

CFKR udsender løbende nyhedsbreve, når nye retningslinjer godkendes eller går i høring.
Tilmeld nyhedsbrev