National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper.