NKR: Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati)