NKR: Udredning og behandling af ADHD hos voksne

Opdateret 2021.

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/NKR-ADHD-hos-boern-og-unge