Eksistentielle og åndelige aspekter i palliativ indsats