Klinisk retningslinje for ernæringsbehandling til voksne patienter +18 år, med svær erhvervet hjerneskade i den akutte og sub-akutte rehabilitering

Opdateret i NKR