Tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES MEDIO 2020