Tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi

Er ikke under opdatering – der må foretages ny litteratursøgning, hvis man formoder, der er kommet ny viden på området, der vil ændre anbefalingerne.