Klinisk retningslinje for mundhygiejne til voksne borgere og patienter

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2021