Injektion af insulin til voksne med diabetes

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2020 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i april 2018. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)