Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation

345492345495345504345504345510

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i februar 2017. Denne er ikke gældende daalle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)