Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb