Tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere > 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende sygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller kronisk hjertesvigt)

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES MEDIO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i november 2016. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)