Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES 2021

(OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i februar 2017. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)